اینستاگرام آهن دارا

قیمت میلگرد آذر امین | میلگرد تیکمه داش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
درباره میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش
arrow

ردیفواحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمتروندخرید
۱کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴.۴۱۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۸۰۰۰
بدون تغییر
۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۷۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۵۰۰
بدون تغییر
۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۰۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۸۰۰۰
بدون تغییر
۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۱۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۵۰۰
بدون تغییر
۵کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴َA3۱۳.۹۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۰۰۰
بدون تغییر
۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۱۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۰۰۰
بدون تغییر
۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۰۰۰
بدون تغییر
۸کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸.۳۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۰۰۰
بدون تغییر
۹کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۴.۲۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۰۰۰
بدون تغییر
۱۰کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۴.۶۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۰۰۰
بدون تغییر
۱۱کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۶۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۰۰۰
بدون تغییر
۱۲کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۳.۱۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۷۰۰۰
بدون تغییر
زمان بروز رسانی جدول : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

ارتباط با واحد فروش میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش

تماس جهت خرید : 03131311931
داخلی 202
پرسش و پاسخ در خصوص قیمت میلگرد آذر امین | میلگرد تیکمه داش - آهن دارا

در مورد آهن و فولاد بیشتر بدانید

معرفی انواع تیرآهن ذوب آهن و نحوه تشخیص آن

مشاهده مطلب معرفی انواع تیرآهن ذوب آهن و نحوه تشخیص آندر این مطلب قصد معرفی انواع تیرآهن تولیدی کارخانه ذوب آهن اصفهان را داریم...

معرفی کارخانه و میلگرد ابرکوه

مشاهده مطلب معرفی کارخانه و میلگرد ابرکوهبررسی کارخانه سرمد ابرکوه و میلگرد تولیدی آن...

ورق A283 چیست ؟

مشاهده مطلب ورق A283 چیست ؟ورق a283 از نوعی آلیاژ خاص برخوردار است که قابلیت های ویژه ای دارد...