اینستاگرام آهن دارا

قیمت میلگرد | قیمت امروز میلگرد کارخانه

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
درباره میلگرد ذوب آهن
arrow

میلگرد تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان عبارتند از : • انواع میلگرد آجدار در سایز های متداول 5 الی 32 میلیمتر شاخه و کلاف با بیشترین کاربرد در ساختمان سازی • انواع میلگرد ساده در سایز های متداول 5 الی 20 میلیمتر با کاربرد های صنعتی و ساختمانی

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲کارخانه ذوب آهنتماس بگیریداعلام نشده
۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۵۱۲کارخانه ذوب آهن۱۶۰۰۰بدون تغییر
۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۲۰۱۲کارخانه ذوب آهن۱۶۰۰۰بدون تغییر
۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۵۱۲کارخانه ذوب آهن۱۶۰۰۰بدون تغییر
۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۳۰۱۲کارخانه ذوب آهن۱۶۰۰۰بدون تغییر
۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۷۱۲کارخانه ذوب آهن۱۶۰۰۰بدون تغییر
۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۷۱۲کارخانه ذوب آهن۱۶۰۰۰بدون تغییر
۸کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۷۱۲کارخانه ذوب آهن۱۶۰۰۰بدون تغییر
۹کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵۱۲کارخانه ذوب آهن۱۶۰۰۰بدون تغییر
۱۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲انبار اصفهان۱۶۰۰۰بدون تغییر
۱۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۵۱۲انبار اصفهان۱۶۰۰۰بدون تغییر
۱۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۲۰۱۲انبار اصفهان۱۶۰۰۰بدون تغییر
۱۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۵۱۲انبار اصفهان۱۶۰۰۰بدون تغییر
۱۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۳۰۱۲انبار اصفهان۱۶۰۰۰بدون تغییر
۱۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۷۱۲انبار اصفهان۱۶۰۰۰بدون تغییر
۱۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۷۱۲انبار اصفهان۱۶۰۰۰بدون تغییر
۱۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۷۱۲انبار اصفهان۱۶۰۰۰بدون تغییر
۱۸کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵۱۲انبار اصفهان۱۶۰۰۰بدون تغییر
قیمت میلگرد ذوب آهن با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
درباره میلگرد شاهین بناب
arrow

میلگرد صنعت بناب: که در بازار با نام میلگرد شاهین بناب هم شناخته شده است، به صورت آجدار می باشد و با اندازه های 8 تا 32 و گرید A2 و A3 در بازار موجود می باشد. و علامت اختصاری آن BS_CT می باشد.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۹کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴.۵۱۲کارخانه شاهین بناب۲۴۶۰۰بدون تغییر
۲۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۰۱۲کارخانه شاهین بناب۲۴۳۰۰بدون تغییر
۲۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۳۷۱۲کارخانه شاهین بناب۲۴۳۰۰بدون تغییر
۲۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۱۲۱۲کارخانه شاهین بناب۲۴۰۰۰بدون تغییر
۲۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۵۳۱۲کارخانه شاهین بناب۲۴۰۰۰بدون تغییر
۲۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳.۴۶۱۲کارخانه شاهین بناب۲۴۰۰۰بدون تغییر
۲۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸.۹۸۱۲کارخانه شاهین بناب۲۴۰۰۰بدون تغییر
۲۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۴.۹۶۱۲کارخانه شاهین بناب۲۴۰۰۰بدون تغییر
۲۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۵.۱۶۱۲کارخانه شاهین بناب۲۴۰۰۰بدون تغییر
۲۸کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۶.۶۶۱۲کارخانه شاهین بناب۲۴۰۰۰بدون تغییر
۲۹کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۴.۲۱۲کارخانه شاهین بناب۲۴۰۰۰بدون تغییر
قیمت میلگرد شاهین بناب با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
درباره میلگرد راد همدان
arrow

کارخانه راد همدان در سال 1390 در استان همدان تاسیس گردید، میلگردهای تولید شده در این کارخانه از سایز 8 تا 32 و با آنالیز A3 و A4 می باشد. میلگرد راد به صورت آجدار و با استاندارد ملی 3132 در بازار موجود می باشد و نام تجاری Rad بر روی میلگردها حک شده و این میلگردها دارای وزن استاندارد می باشند.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۳۰کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴۳۰۰۱۲کارخانه راد همدان۲۴۸۴۵بدون تغییر
۳۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۶۳۰۰۱۲کارخانه راد همدان۲۴۵۴۵بدون تغییر
۳۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۹.۵۱۲کارخانه راد همدان۲۳۹۴۵بدون تغییر
۳۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۳.۵۱۲کارخانه راد همدان۲۳۶۴۵بدون تغییر
۳۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۷.۵۱۲کارخانه راد همدان۲۳۶۴۵بدون تغییر
۳۵کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۱.۵۱۲کارخانه راد همدان۲۳۶۴۵بدون تغییر
۳۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۷۱۲کارخانه راد همدان۲۳۶۴۵بدون تغییر
۳۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۱۱۲کارخانه راد همدان۲۳۶۴۵بدون تغییر
۳۸کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۱۱۲کارخانه راد همدان۲۳۶۹۵بدون تغییر
۳۹کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۵۱۲کارخانه راد همدان۲۳۶۹۵بدون تغییر
۴۰کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۰۱۲کارخانه راد همدانتماس بگیریدبدون تغییر
قیمت میلگرد راد همدان با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
درباره میلگرد کیان کاشان
arrow

کارخانه کیان کاشان در سال 1386 به خط تولید میلگرد دست یافت و از تولیدکنندگان میلگرد ساده و آجدار می باشد و با گرید A2 که در دسته محصولات نیمه سخت قرار دارد و گرید A3 که در زمره محصولات سخت است که از سایز 8 تا 16 در بازار قابل دسترسی است.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۴۱کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴.۵۱۲کارخانه کیان کاشان۲۳۴۰۰بدون تغییر
۴۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۷۱۲کارخانه کیان کاشان۲۳۱۰۰بدون تغییر
۴۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A2۹.۵۱۲کارخانه کیان کاشان۲۳۱۰۰بدون تغییر
۴۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A2۱۳.۵۱۲کارخانه کیان کاشان۲۲۹۰۰بدون تغییر
۴۵کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A2۱۸۱۲کارخانه کیان کاشان۲۲۹۰۰بدون تغییر
قیمت میلگرد کیان کاشان با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
درباره میلگرد ابرکوه
arrow

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۴۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۶۱۲کارخانه سرمد ابرکوهتماس بگیریداعلام نشده
۴۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۷۱۲کارخانه سرمد ابرکوهتماس بگیریداعلام نشده
۴۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۶۱۲کارخانه سرمد ابرکوه۲۱۹۰۰بدون تغییر
۴۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۲۰۱۲کارخانه سرمد ابرکوهتماس بگیریداعلام نشده
۵۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۴.۵۱۲کارخانه سرمد ابرکوه۲۱۸۰۰بدون تغییر
۵۱کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹.۵۱۲کارخانه ابرکوهتماس بگیریداعلام نشده
۵۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۷۱۲کارخانه ابرکوهتماس بگیریداعلام نشده
۵۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۷۱۲کارخانه ابرکوه۲۱۸۰۰بدون تغییر
۵۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۷۱۲کارخانه ابرکوهتماس بگیریداعلام نشده
۵۵کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵۱۲کارخانه ابرکوهتماس بگیریداعلام نشده
قیمت میلگرد ابرکوه با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
درباره میلگرد بردسیر کرمان
arrow

کارخانه بردسیر کرمان : شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر کرمان در سال 1369 در جنوب شرقی کشور در مجاورت شهرستان بردسیر تاسیس گردید.این کارخانه با بهره گیری از تکنولوژی ترمکس به تولید میلگرد در سایزهای 8 تا 32 و با آنالیز A2 و A3 مطابق با استاندارد ملی 3132 می پردازد.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۵۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۰۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید
بدون تغییر
۵۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۵۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید
بدون تغییر
۵۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۵۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیریداعلام نشده
۵۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۵۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید
بدون تغییر
۶۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید
بدون تغییر
۶۱کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید
بدون تغییر
۶۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۵۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید
بدون تغییر
۶۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۵۷۱۲کارخانه فولاد بردسیرتماس بگیرید
بدون تغییر
قیمت میلگرد بردسیر کرمان با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
درباره میلگرد آریا ذوب
arrow

کارخانه آریا ذوب: در سال 1383 در کرج تاسیس شد و کار خود را با تولید میلگرد A2 در دو سایز 16 و 20 آغاز کرد. لذا در سال 1390 با هدف توسعه این مجتمع کار خود را ارتقا داد و به تولید میلگرد های آجدار و ساده در سایزهای 8 تا 32 به روش SILIT به ظرفیت 35 هزار تن در سال پرداخت.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۶۴کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۵۱۲کارخانه آریا ذوب۱۸۸۰۰
بدون تغییر
۶۵کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۷۱۲کارخانه آریا ذوب۱۸۴۰۰
بدون تغییر
۶۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲کارخانه آریا ذوب۱۸۴۰۰
بدون تغییر
۶۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۳.۵۱۲کارخانه آریا ذوب۱۸۱۰۰
بدون تغییر
۶۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۹.۵۱۲کارخانه آریا ذوب۱۸۱۰۰
بدون تغییر
۶۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳.۵۱۲کارخانه آریا ذوب۱۸۱۰۰
بدون تغییر
۷۰کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹۱۲کارخانه آریا ذوب۱۸۱۰۰
بدون تغییر
۷۱کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۴.۲۱۲کارخانه آریا ذوب۱۸۱۰۰
بدون تغییر
۷۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۴.۲۱۲کارخانه آریا ذوب۱۸۱۰۰
بدون تغییر
۷۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۰۱۲کارخانه آریا ذوب۱۸۳۰۰
بدون تغییر
۷۴کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۰۱۲کارخانه آریا ذوب۱۸۳۰۰
بدون تغییر
قیمت میلگرد آریا ذوب با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
درباره میلگرد آناهیتا گیلان
arrow

شرکت فولاد آناهیتا گیلان : در سال 1389 با موضوعیت تولید انواع میلگرد ساختمانی به ثبت رسید. این کارخانه به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان میلگرد در ایران با روش نورد گرم است که به تولید میلگرد ساده و آجدار طبق استاندارد ملی 3132 در سایزهای 8 تا 32 می پردازد. میلگرد A1 میلگرد ساده و A2 ، A3 ، A4 میلگرد آجدار هستند.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۷۵کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴.۲۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۴۰۰۰بدون تغییر
۷۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۶.۵۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۳۸۰۰بدون تغییر
۷۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۹.۸۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۳۸۰۰بدون تغییر
۷۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۳.۷۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۳۲۰۰بدون تغییر
۷۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۲.۷۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۳۲۰۰بدون تغییر
۸۰کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۳۲۰۰بدون تغییر
۸۱کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۴۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۳۲۰۰بدون تغییر
۸۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۴.۲۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۳۶۰۰بدون تغییر
۸۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۵.۵۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۳۶۰۰بدون تغییر
۸۴کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۱۱۲کارخانه آناهیتا گیلان۲۳۶۰۰بدون تغییر
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
درباره میلگرد حسن رود گیلان
arrow

کارخانه نورد گیلان: با نام حسن رود گیلان در سال 1383 تاسیس شد. میلگردهای تولید شده در این کارخانه به صورت آجدار و در دو گرید A2 و A3 تولید می شود. لذا سایزهای 8 تا 10 با آنالیز A2 و سایزهای 12 تا 20 با آنالیز A3 با علامت اختصاری حک شده NFG CO به بازار عرضه می شود.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۸۵کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴.۳۱۲کارخانه حسن رود گیلان۲۳۹۰۰بدون تغییر
۸۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۶.۹۱۲کارخانه حسن رود گیلان۲۳۴۰۰بدون تغییر
۸۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰۱۲کارخانه حسن رود گیلان۲۳۱۰۰بدون تغییر
۸۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۳.۸۱۲کارخانه حسن رود گیلان۲۲۵۰۰بدون تغییر
۸۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸۱۲کارخانه حسن رود گیلان۲۲۵۰۰بدون تغییر
۹۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۲.۵۱۲کارخانه حسن رود گیلانتماس بگیریدبدون تغییر
۹۱کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸۱۲کارخانه حسن رود گیلانتماس بگیریدبدون تغییر
قیمت میلگرد حسن رود گیلان با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
درباره میلگرد نورد گرم سمنان
arrow

کارخانه نورد گرم سمنان: شرکت نورد گرم سمنان در سال 1383 با هدف تولید میلگرد به صورت ساده و آجدار تاسیس شد. که در سایزهای 8 تا 25 با گرید A2 و A3 در بازار قابل عرضه می باشد. لازم به ذکر است که میلگرد سمنان به طور مستقیم از شمش 10*10 و 15*15 ساخته و به بازار عرضه میگردد.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۹۲کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۵۱۲کارخانه نورد گرم سمنان۲۲۹۰۰بدون تغییر
۹۳کیلوگرممیلگرد آجدار۸A3۴.۵۱۲کارخانه نورد گرم سمنانتماس بگیریداعلام نشده
۹۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۱۱۲کارخانه نورد گرم سمنانتماس بگیریداعلام نشده
۹۵کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۲۴۱۲کارخانه نورد گرم سمنانتماس بگیریدبدون تغییر
۹۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۲۸۱۲کارخانه نورد گرم سمنانتماس بگیریدبدون تغییر
۹۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۰۱۲کارخانه نورد گرم سمنانتماس بگیریدبدون تغییر
قیمت میلگرد نورد گرم سمنان با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
درباره میلگرد سیرجان حدید
arrow

کارخانه سیرجان حدید: کارخانه سیرجان حدید جنوب در سال 1390 در شهر سیرجان با هدف تولید انواع میلگرد A2 و A3 که در سایزهای 10 الی 32 به بازار عرضه می شود تاسیس شد. همچنین از تولیدات این کارخانه می توان به میلگرد آجدار کلاف و شاخه ای اشاره کرد، که از جنس فولاد ساده کربنی و کم آلیاژ می باشد.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۹۸کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۳۷۰۰بدون تغییر
۹۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۶۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۳۵۰۰بدون تغییر
۱۰۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۹۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۳۳۰۰بدون تغییر
۱۰۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۲۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۲۵۰۰بدون تغییر
۱۰۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۶۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۲۵۰۰بدون تغییر
۱۰۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۱۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۲۵۰۰بدون تغییر
۱۰۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۳.۵۱۲کارخانه سیرجان حدید۲۲۵۰۰بدون تغییر
قیمت میلگرد سیرجان حدید با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
درباره میلگرد سیرجان جهان فولاد
arrow

کارخانه جهان فولاد سیرجان : در سال 1388 در شهر کرمان بهره برداری شد. میلگردهای تولید شده در این کارخانه مطابق با استاندارد ملی 3231 و در سایزهای 8 الی 32 و با آلیاژ A2 و A3 در سه دسته میلگرد ساده، میلگرد آجدار مارپیچ و میلگرد آجدار جناغی وارد بازار شده است.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۰۵کیلوگرممیلگرد آجدار۸A3۴.۷۱۲کارخانه میلگرد سیرجانتماس بگیرید
بدون تغییر
۱۰۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۲۱۲کارخانه میلگرد سیرجانتماس بگیرید
بدون تغییر
۱۰۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۴۱۲کارخانه میلگرد سیرجانتماس بگیریداعلام نشده
۱۰۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۲۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۲۲۵۰۰300 تومان کاهش
۱۰۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۷۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۲۲۵۰۰300 تومان کاهش
۱۱۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳.۵۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۲۲۳۰۰300 تومان کاهش
۱۱۱کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸.۹۱۲کارخانه میلگرد سیرجان۲۲۳۰۰300 تومان کاهش
۱۱۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۴.۶۱۲کارخانه میلگرد سیرجانتماس بگیریداعلام نشده
۱۱۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۵.۱۱۲کارخانه میلگرد سیرجانتماس بگیریداعلام نشده
۱۱۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۶.۴۱۲کارخانه میلگرد سیرجانتماس بگیریداعلام نشده
۱۱۵کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۳.۵۱۲کارخانه میلگرد سیرجانتماس بگیریداعلام نشده
قیمت میلگرد سیرجان جهان فولاد با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
درباره میلگرد پرشین فولاد
arrow

کارخانه پرشین فولاد: در سال 1365 در زمینه تولید انواع محصولات فولادی تاسیس گردید. همچنین کارخانه پرشین فولاد قزوین در سال 1385 به تولید انواع میلگرد با آلیاژهای A1، A2 ، A3 و A4 با تناژ500 هزار تن در سال پرداخت. میلگردهای تولید شده در این کارخانه تحت استاندارد ISO 9001-2008 و مطابق با ISIRI-3132 می باشد.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۱۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۵۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۴۸۰۰بدون تغییر
۱۱۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۴۴۰۰بدون تغییر
۱۱۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۴۰۵۰بدون تغییر
۱۱۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۴۰۰۰بدون تغییر
۱۲۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۴۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۴۰۰۰بدون تغییر
۱۲۱کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۴۰۰۰بدون تغییر
۱۲۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۴۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۴۰۰۰بدون تغییر
۱۲۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۵۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۴۰۰۰بدون تغییر
۱۲۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۷۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۴۰۵۰بدون تغییر
۱۲۵کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۴۱۲کارخانه پرشین فولاد۲۴۰۵۰بدون تغییر
قیمت میلگرد پرشین فولاد با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
درباره میلگرد سیادن ابهر
arrow

کارخانه سیادان ابهر: در سال 1385 تاسیس گردید و با برند میلگرد سیادان ابهر خود را به بازار معرفی کرد. این کارخانه به تبعیت از استاندارد روسی، با استفاده از خط نورد گرم، به تولید میلگرد A2 و A3 و در سایزهای 8 تا 32 می پردازد. لذا میلگردهای موجود در بازار این کارخانه از نوع آجدار جناغی و موازی است.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۲۶کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۵.۵۰۰۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۱۸۵۰۰۲۰۰ تومان کاهش
۱۲۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۷.۴۴۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۱۷۶۵۰۱۵۰ تومان کاهش
۱۲۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A2۱۰.۶۸۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۱۷۶۵۰۱۵۰ تومان کاهش
۱۲۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۴۴۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۱۷۸۰۰۷۰۰ تومان کاهش
۱۳۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۶۸۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۱۷۸۰۰۷۰۰ تومان کاهش
۱۳۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۵۰۰۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۱۷۵۵۰۱۵۰ تومان کاهش
۱۳۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۹۰۰۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۱۷۵۵۰۱۵۰ تومان کاهش
۱۳۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳.۹۰۰۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۱۷۵۵۰۱۵۰ تومان کاهش
۱۳۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹.۶۰۰۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۱۷۵۵۰۱۵۰ تومان کاهش
۱۳۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۵.۶۴۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۱۷۵۵۰۱۵۰ تومان کاهش
۱۳۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۳۱۲کارخانه فولاد سیادن ابهر۱۷۵۵۰۱۵۰ تومان کاهش
قیمت میلگرد سیادن ابهر با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
درباره میلگرد فولاد خراسان
arrow

مجتمع فولاد نیشابور خراسان در سال 1380 به بهره برداری رسید. این کارخانه به تولید میلگرد ساده 240 و آجدار مارپیچ 340 و آج جناغی 400 در سایز های 10 تا 32 میپردازد. از ویژگی های این میلگرد می توان به قیمت مناسب آن اشاره کرد که باعث جذب متقاضیان زیادی شده.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۳۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۸۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۵۳۰۰بدون تغییر
۱۳۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۶۵۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۴۸۰۰بدون تغییر
۱۳۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۵۲۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۳۳۰۰بدون تغییر
۱۴۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۹۶۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۳۳۰۰بدون تغییر
۱۴۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۴۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۳۳۰۰بدون تغییر
۱۴۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹.۶۴۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۳۳۰۰بدون تغییر
۱۴۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۵.۷۶۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۳۳۰۰بدون تغییر
۱۴۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۶.۲۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۳۳۰۰بدون تغییر
۱۴۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۷.۹۶۱۲کارخانه فولاد خراسان نیشابور۲۳۳۰۰بدون تغییر
۱۴۶کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵.۷۲۱۲کارخانه۲۴۰۰۰بدون تغییر
قیمت میلگرد فولاد خراسان با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
درباره میلگرد میانه
arrow

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۴۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۸۱۲کارخانه میلگرد میانهتماس بگیریدبدون تغییر
۱۴۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲کارخانه میلگرد میانهتماس بگیریدبدون تغییر
۱۴۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۵۱۲کارخانه میلگرد میانهتماس بگیریداعلام نشده
۱۵۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۲۰۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۲۷۰۰بدون تغییر
۱۵۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۵۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۲۷۰۰بدون تغییر
۱۵۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۳۰۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۲۷۰۰بدون تغییر
۱۵۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۷۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۲۷۰۰بدون تغییر
۱۵۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۷۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۲۷۰۰بدون تغییر
۱۵۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۸۱۲کارخانه میلگرد میانهتماس بگیریداعلام نشده
۱۵۶کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵۱۲کارخانه میلگرد میانه۲۲۷۰۰بدون تغییر
قیمت میلگرد میانه با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
درباره میلگرد فایکو
arrow

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۵۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۴۱۲کارخانه میلگرد فایکوتماس بگیریداعلام نشده
۱۵۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۶۱۲کارخانه میلگرد فایکوتماس بگیریداعلام نشده
۱۵۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۵۱۲کارخانه میلگرد فایکوتماس بگیریداعلام نشده
۱۶۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۹۱۲کارخانه میلگرد فایکوتماس بگیریداعلام نشده
۱۶۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۴۱۲کارخانه میلگرد فایکوتماس بگیریداعلام نشده
۱۶۲کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹.۵۱۲کارخانه میلگرد فایکو۲۷۰۰۰۵۰۰ تومان افزایش
۱۶۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۵.۸۱۲کارخانه میلگرد فایکوتماس بگیرید
بدون تغییر
۱۶۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۶.۲۱۲کارخانه میلگرد فایکوتماس بگیریداعلام نشده
۱۶۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۰۱۲کارخانه میلگرد فایکوتماس بگیرید
بدون تغییر
۱۶۶کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵۱۲کارخانه میلگرد فایکوتماس بگیریداعلام نشده
قیمت میلگرد فایکو با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
درباره میلگرد ظفر بناب
arrow

کارخانه فولاد ظفر بناب در سال 1386 تاسیس شد. این کارخانه دارای 5 خط تولید است که 2 خط آن به تولید میلگرد اختصاص دارد. می توان گفت میلگرد از مهمترین محصولات تولید شده این کارخانه می باشد. میلگردهای آجدار A2 در سایزهای 8 تا 14 و آجدار A3 در سایزهای 8 تا 32 در بازار موجود می باشد.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۶۷کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴۱۲کارخانه ظفر بناب۲۴۴۰۰بدون تغییر
۱۶۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۶.۵۱۲کارخانه ظفر بناب۲۴۳۰۰بدون تغییر
۱۶۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰۱۲کارخانه ظفر بناب۲۴۳۰۰بدون تغییر
۱۷۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۳.۵۱۲کارخانه ظفر بناب۲۳۹۰۰بدون تغییر
۱۷۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸۱۲کارخانه ظفر بناب۲۳۹۰۰بدون تغییر
۱۷۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۲.۵۱۲کارخانه ظفر بناب۲۳۹۰۰بدون تغییر
۱۷۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸۱۲کارخانه ظفر بناب۲۳۹۰۰بدون تغییر
۱۷۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۳.۵۱۲کارخانه ظفر بناب۲۳۹۰۰بدون تغییر
۱۷۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۴۱۲کارخانه ظفر بناب۲۳۹۰۰بدون تغییر
۱۷۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۰۱۲کارخانه ظفر بناب۲۳۹۰۰بدون تغییر
۱۷۷کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۵۱۲کارخانه ظفر بناب۲۳۹۰۰بدون تغییر
قیمت میلگرد ظفر بناب با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
درباره میلگرد شاهرود
arrow

کارخانه فولاد شاهرود در سال 1380 با ظرفیت تولید 200 هزار تن در سال تاسیس گردید. در این کارخانه میلگرد آجدار و میلگرد ساده در گرید A2 و A3 در سایزهای 10 تا 32 تولید می شود. اما این کارخانه به دلیل نداشتن خط تولید wire road امکان تولید میلگرد در سایز 8 و کمتر از آن را ندارد.

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۷۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷۲۰۰۱۲کارخانه فولاد شاهرودتماس بگیریداعلام نشده
۱۷۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲کارخانه فولاد شاهرودتماس بگیریداعلام نشده
۱۸۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۵۱۲کارخانه فولاد شاهرودتماس بگیریداعلام نشده
۱۸۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۲۰۱۲کارخانه فولاد شاهرودتماس بگیریداعلام نشده
۱۸۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۵۱۲کارخانه فولاد شاهرودتماس بگیریداعلام نشده
۱۸۳کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۳۰۱۲کارخانه فولاد شاهرود۲۴۶۰۰
بدون تغییر
۱۸۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۷۱۲کارخانه فولاد شاهرودتماس بگیریداعلام نشده
۱۸۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۸۱۲کارخانه فولاد شاهرودتماس بگیریداعلام نشده
قیمت میلگرد شاهرود با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
درباره میلگرد سپهر ایرانیان
arrow

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۸۶کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴.۵۱۲کارخانه سپهر ایرانیان۲۳۳۰۰بدون تغییر
۱۸۷کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۷۱۲کارخانه سپهر ایرانیانتماس بگیریدبدون تغییر
۱۸۸کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A2۱۰۱۲کارخانه سپهر ایرانیانتماس بگیریدبدون تغییر
۱۸۹کیلوگرممیلگرد آجدار۸A3۴.۵۱۲کارخانه سپهر ایرانیانتماس بگیریدبدون تغییر
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
درباره میلگرد اروند
arrow

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۹۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۵۱۲کارخانه اروندتماس بگیریداعلام نشده
۱۹۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۷۱۲کارخانه اروند۱۵۶۵۰
۱۹۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۵۱۲کارخانه اروند۱۵۴۰۰۶۰۰ تومان کاهش
۱۹۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۷۱۲کارخانه اروند۱۵۴۰۰۶۰۰ تومان کاهش
۱۹۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳.۵۱۲کارخانه اروند۱۵۴۰۰۶۰۰ تومان کاهش
۱۹۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹.۵۱۲کارخانه اروند۱۵۴۰۰۶۰۰ تومان کاهش
۱۹۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۵۱۲کارخانه اروندتماس بگیریداعلام نشده
۱۹۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۹.۵۱۲کارخانه اروندتماس بگیریداعلام نشده
قیمت میلگرد اروند با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
درباره میلگرد ارگ تبریز
arrow

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۱۹۸کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۰۱۲کارخانه ارگ تبریزتماس بگیریدبدون تغییر
۱۹۹کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۰۱۲کارخانه ارگ تبریزتماس بگیریدبدون تغییر
۲۰۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۵۱۲کارخانه ارگ تبریزتماس بگیریدبدون تغییر
۲۰۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۵۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۱۵۵۰150 تومان افزایش
۲۰۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶َA3۱۹۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۱۵۵۰150 تومان افزایش
۲۰۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۴۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۱۵۵۰150 تومان افزایش
۲۰۴کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۹.۵۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۱۵۵۰150 تومان افزایش
۲۰۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۵.۵۱۲کارخانه ارگ تبریز۲۱۵۵۰150 تومان افزایش
۲۰۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۸.۵۱۲کارخانه ارگ تبریزتماس بگیریدبدون تغییر
۲۰۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۰۱۲کارخانه ارگ تبریزتماس بگیریدبدون تغییر
۲۰۸کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۰۱۲کارخانه ارگ تبریزتماس بگیریدبدون تغییر
قیمت میلگرد ارگ تبریز با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
درباره میلگرد کویر کاشان
arrow

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۲۰۹کیلوگرممیلگرد آجدار۸A3۰۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۱۷۸۵۰۳۵۰ تومان افزایش
۲۱۰کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۷.۵۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۱۷۳۵۰۲۵۰ تومان افزایش
۲۱۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۱۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۱۷۳۵۰۲۵۰ تومان افزایش
۲۱۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴A3۱۴.۸۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۱۶۸۵۰۳۵۰ تومان افزایش
۲۱۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۹.۲۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۱۶۸۵۰۳۵۰ تومان افزایش
۲۱۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۴.۶۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۱۶۸۵۰۳۵۰ تومان افزایش
۲۱۵کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۳۰۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۱۶۸۵۰۳۵۰ تومان افزایش
۲۱۶کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۶۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۱۶۸۵۰۳۵۰ تومان افزایش
۲۱۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۶.۴۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۱۶۸۵۰۳۵۰ تومان افزایش
۲۱۸کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۸.۵۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۱۶۸۵۰۳۵۰ تومان افزایش
۲۱۹کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۶۱۲کارخانه فولاد کویر کاشان۱۶۸۵۰۳۵۰ تومان افزایش
قیمت میلگرد کویر کاشان با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
درباره میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش
arrow

ردیف واحدنوعسایزآنالیزوزن شاخهطولمحل تحویلقیمت / تومان روند خرید
۲۲۰کیلوگرممیلگرد آجدار۸A2۴.۴۱۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۳۰۰۰بدون تغییر
۲۲۱کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A2۷۱۲کارخانه آذر فولاد امینتماس بگیریداعلام نشده
۲۲۲کیلوگرممیلگرد آجدار۱۰A3۰۱۲کارخانه آذر فولاد امینتماس بگیریداعلام نشده
۲۲۳کیلوگرممیلگرد آجدار۱۲A3۱۰.۱۱۲کارخانه آذر فولاد امینتماس بگیریداعلام نشده
۲۲۴کیلوگرممیلگرد آجدار۱۴َA3۱۳.۹۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۲۳۰۰بدون تغییر
۲۲۵کیلوگرممیلگرد آجدار۱۶A3۱۸.۱۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۲۳۰۰بدون تغییر
۲۲۶کیلوگرممیلگرد آجدار۱۸A3۲۳۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۲۳۰۰بدون تغییر
۲۲۷کیلوگرممیلگرد آجدار۲۰A3۲۸.۳۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۲۳۰۰بدون تغییر
۲۲۸کیلوگرممیلگرد آجدار۲۲A3۳۴.۲۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۲۳۰۰بدون تغییر
۲۲۹کیلوگرممیلگرد آجدار۲۵A3۴۴.۶۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۲۳۰۰بدون تغییر
۲۳۰کیلوگرممیلگرد آجدار۲۸A3۵۶۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۲۳۰۰بدون تغییر
۲۳۱کیلوگرممیلگرد آجدار۳۲A3۷۳.۱۱۲کارخانه آذر فولاد امین۲۲۳۰۰بدون تغییر
قیمت میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش با احتساب 9 درصد ارزش افزوده درج شده است

ارتباط با واحد فروش میلگرد

شماره تماس : 03131311931
داخلی 202

عوامل موثر بر قیمت میلگرد

قیمت-میلگرد میلگرد یکی از اساسی ترین و ضروری ترین محصول در صنعت ساختمان سازی می باشد لذا یکی ازپرکاربرد ترین محصولات فولادی در بازار آهن آلات می باشد از این رو قیمت میلگرد مورد توجه مشتریان بازار داخلی و خارجی قرار میگیرد. از جمله عواملی که بر قیمت میلگرد تاثیر گذار است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

قیمت مواد اولیه و تاثیر آن بر قیمت میلگرد

قیمت مواد اولیه و تاثیر آن بر قیمت میلگرد

از جمله مواد اولیه ای که برای تولید میلگرد نیاز است می توان به آهن قراضه و سنگ آهن اشاره کرد بنابراین قیمت این مواد تاثیر مستقیمی بر قیمت میلگرد دارد چرا که هر چه قیمت مواد اولیه افزایش داشته باشد بر قیمت این محصول فولادی تاثیر مستقیم دارد.

میزان عرضه و تقاضا در بازار میلگرد

یکی دیگر از فاکتورهایی که بر قیمت میلگرد تاثیرگذار است میزان عرضه و تقاضا می باشد چرا که هر چه عرضه بیشتر شود قیمت این محصول کاهش و برعکس هر چه عرضه کمتر باشد بالعکس قیمت میلگرد افزایش می یابد. همینطور با افزایش تقاضا قیمت ها بالا و با کاهش تقاضا قیمت میلگرد پایین می رود .

نوسانات قیمت دلار و ارز در کشور و تاثیر آن بر قیمت میلگرد

نوسانات قیمت دلار و ارز در کشور و تاثیر آن بر قیمت میلگرد

در حال حاضر می توان گفت دو نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد بر قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد موثر هستند چرا که از آنجا که ایران مبادرت به صادرات میلگرد می کند لذا قیمت میلگرد هم بر اساس دلار محاسبه می شود. بنابراین نوسانات قیمت دلار بر محصولات فولادی تاثیرگذار است. قیمت هایی که در بورس کالا عرضه می شود مطابق با قیمت دلار نیمایی می باشد و قیمت هایی که در بازار آزاد وجود دارد بر اساس قیمت دلار آزاد تعیین می گردد. در نتیجه بر این اصل می توان گفت همیشه نرخ هایی که در بورس کالا عرضه می شود کمتر از بازار آزاد می باشد.

تاثیر هزینه حمل و نقل و قیمت سوخت بر قیمت میلگرد

تاثیر هزینه حمل و نقل و قیمت سوخت بر قیمت میلگرد

حمل و نقل و سوخت رابطه مستقیمی با هم دارند و هر چه قیمت سوخت افزایش یابد قیمت حمل و نقل هم افزایش پیدا می کند چرا که با توجه به حجم تقاضا و جابجا کردن محصولات فولادی ناگزیر باید برای جابجایی از وسایل نقلیه مختلفی مانند تریلی و کامیون استفاده کرد طبیعتا این وسایل نقلیه به سوخت احتیاج دارند در این بین از فاکتور مسافت هم نباید غافل شد، از این رو قیمت سوخت و هزینه حمل و نقل با نرخ اعلام شده میلگرد رابطه مستقیمی دارد.

پرسش و پاسخ در خصوص قیمت میلگرد | قیمت امروز میلگرد کارخانه - آهن دارا

کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید کننده بهترین میلگرید در ایران می باشد و تحت عناوین میلگرد ذوبی یا میلگرد اصفهان شناخته می شود

متریال بکار رفته و وزن متفاوت میلگردها و همچنین میزان تقاضا از عوامل تاثیر گذار بر تنوع قیمت میلگرد کارخانه های مختلف است

قیمت های میلگرد درج شده با احتساب ارزش افزوده می باشد

هر کارخانه علامت اختصاری به خود را بر روی میلگرد تولیدی حک می کند که بر این اساس قابل شناسایی است

بعد از انتخاب کارخانه و نوع میلگرد با تلفن واحد فروش تماس گرفته و پیش فاکتور دریافت نمایید

در مورد آهن و فولاد بیشتر بدانید

معرفی انواع تیرآهن ذوب آهن و نحوه تشخیص آن

مشاهده مطلب معرفی انواع تیرآهن ذوب آهن و نحوه تشخیص آندر این مطلب قصد معرفی انواع تیرآهن تولیدی کارخانه ذوب آهن اصفهان را داریم...

معرفی کارخانه و میلگرد ابرکوه

مشاهده مطلب معرفی کارخانه و میلگرد ابرکوهبررسی کارخانه سرمد ابرکوه و میلگرد تولیدی آن...

ورق A283 چیست ؟

مشاهده مطلب ورق A283 چیست ؟ورق a283 از نوعی آلیاژ خاص برخوردار است که قابلیت های ویژه ای دارد...