اینستاگرام آهن دارا

قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان | کارخانه فولاد اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان

زمان بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
درباره ورق سیاه فولاد اصفهان
arrow

ردیفضخامتآنالیزحالتابعادمحل تحویلقیمتروندخرید
۱ورق 15 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهان۰اعلام نشده
۲ورق 20 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهان۰اعلام نشده
۳ورق 25 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهان۰اعلام نشده
۴ورق 30 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهان۰اعلام نشده
۵ورق 35 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت1*6کارخانه فولاد اصفهان۰
بدون تغییر
۶ورق 2.5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت2.5*1.25انبار اصفهان۲۳۵۵۰
بدون تغییر
۷ورق 3 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت2.5*1.25انبار اصفهان۲۳۵۵۰
بدون تغییر
۸ورق 3 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۳۸۵۰۲۰۰ تومان کاهش
۹ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت2*1انبار اصفهان۲۴۰۵۰۵۰ تومان افزایش
۱۰ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت2.5*1.25انبار اصفهان۲۳۵۵۰
۱۱ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۳۸۵۰۱۵۰ تومان کاهش
۱۲ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت4*1.120انبار اصفهان۰اعلام نشده
۱۳ورق 5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۰اعلام نشده
۱۴ورق 6 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۳۸۵۰۲۰۰ تومان کاهش
۱۵ورق 10 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۳۷۵۰۱۰۰ تومان کاهش
۱۶ورق 12 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۰۵۰۵۰ تومان افزایش
۱۷ورق 3 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.25انبار اصفهان۰اعلام نشده
۱۸ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۰اعلام نشده
۱۹ورق 6 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.25انبار اصفهان۰اعلام نشده
۲۰ورق 6 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۰اعلام نشده
۲۱ورق 8 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۰اعلام نشده
۲۲ورق 10 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۰اعلام نشده
۲۳ورق 12 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۲۳۸۵۰
۲۴ورق 15 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۰اعلام نشده
۲۵ورق 3 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت2.5*1.25انبار اصفهان۲۵۰۰۰۵۰ تومان کاهش
۲۶ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت2.5*1.25انبار اصفهان۲۵۰۰۰۵۰ تومان کاهش
۲۷ورق 5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
۲۸ورق 6 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
۲۹ورق 8 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
۳۰ورق 10 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
۳۱ورق 12 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
۳۲ورق 15 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
۳۳ورق 2.5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت1*2انبار اصفهان۰اعلام نشده
۳۴ورق 15 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST37شیت - ظرفیت1.5*6انبار اصفهان۲۳۸۵۰۲۰۰ تومان کاهش
۳۵ورق 5 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52رولعرض 1.5انبار اصفهان۰اعلام نشده
۳۶ورق 4 سیاه فولاد اصفهانورق سیاه ST52شیت - ظرفیت6*1.5انبار اصفهان۲۴۸۰۰۲۵۰ تومان کاهش
زمان بروز رسانی جدول : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

ارتباط با واحد فروش ورق سیاه فولاد اصفهان

تماس جهت خرید : 03131311931
داخلی 202
پرسش و پاسخ در خصوص قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان | کارخانه فولاد اصفهان - آهن دارا

در مورد آهن و فولاد بیشتر بدانید

معرفی انواع تیرآهن ذوب آهن و نحوه تشخیص آن

مشاهده مطلب معرفی انواع تیرآهن ذوب آهن و نحوه تشخیص آندر این مطلب قصد معرفی انواع تیرآهن تولیدی کارخانه ذوب آهن اصفهان را داریم...

معرفی کارخانه و میلگرد ابرکوه

مشاهده مطلب معرفی کارخانه و میلگرد ابرکوهبررسی کارخانه سرمد ابرکوه و میلگرد تولیدی آن...

ورق A283 چیست ؟

مشاهده مطلب ورق A283 چیست ؟ورق a283 از نوعی آلیاژ خاص برخوردار است که قابلیت های ویژه ای دارد...